Foreningens generalforsamling lørdag 29. januar 2022 kl. 1400

Foreningen afholder generalforsamlinger for årene 2020 og 2021, og det sker i Helsingehallerne lørdag 29/1-22 kl. 1400, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår.

Lokalhistorisk aften i Annisse Forsamlingshus 3/11-21 kl. 1900

Foreningen gennemførte onsdag aften 3/11-21 et lokalhistorisk arrangement i Annisse Forsamlingshus om landsbyernes udvikling i Nordsjælland og mere specifikt på området omkring Annisse samt om opløsningen af landsbyfællesskabet i Annisse og udflytningen landsbyen.

Dette skete ved indlæg af museumsinspektør Stefan Kjerstad, Museum Nordsjælland og bestyrelsesmedlem Niels Andersen, Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn.

Ca. 50 var mødt op til denne spændende aften.

Foreningens medlemsblad for august er udgivet.

Søndag den 19. september kl. 1400 afholdt foreningen første byvandring igennem 2 år. Vi mødtes på Helsinge Station, hvor Willy Larsen vil fortalte om selve stationen, Helsinge-Tisvildeleje banen, Borgerstien, det tidligere idrætsanlæg, Frilund Jacobsens tidligere hus, Christian Hansens tidligere maskinfabrik, Kongensgave og meget andet.

Tilmed fik vi taget foreningens nye højttaleranlæg i brug, og det anlæg ser ud til at være en god investering til gavn for tilhørerne, der nu får bedre mulighed for at høre fortællingerne.

Desværre var en annoncering i avisen ikke kommet med, ligesom flere medlemmer deltog i en anden forenings generalforsamling.

Trods dette deltog ca. 25 personer.

Byvandring i Helsinge omkring Helsinge Station

Søndag den 19. september kl. 1400 afholdt foreningen første byvandring igennem 2 år. Vi mødtes på Helsinge Station, hvor Willy Larsen vil fortalte om selve stationen, Helsinge-Tisvildeleje banen, Borgerstien, det tidligere idrætsanlæg, Frilund Jacobsens tidligere hus, Christian Hansens tidligere maskinfabrik, Kongensgave og meget andet.

Tilmed fik vi taget foreningens nye højttaleranlæg i brug, og det anlæg ser ud til at være en god investering til gavn for tilhørerne, der nu får bedre mulighed for at høre fortællingerne.

Desværre var en annoncering i avisen ikke kommet med, ligesom flere medlemmer deltog i en anden forenings generalforsamling.

Trods dette deltog ca. 25 personer.

Onsdag 5. maj 2021 kl. 1000 blev der traditionen tro afholdt sammenkomst i Mindelunden på Helsinge Kirkegård til ære for de lokale borgere, som ikke overlevede tysk fangenskab under 2. verdenskrig.

Omkring 15 mennesker deltog i arrangementet arrangeret af kirkekontoret. Man samledes på gårdspladsen, hvor følgende sange blev afsunget: "De binder os på mund og hånd", "Kringsat af fjender" og "En lærke letted"

Derefter gik man samlet til mindestenen, hvor kommunen allerede havde lagt en krans. Kransen blev lagt og "altid frejdig når du går"  blev sunget efterfulgt af fadervor. 

Mindelunden blev oprindeligt anlagt af Helsinge Borgerforening i 1945 som minde for de 3 helsingeborgere, der efter tysk fangenskab under 2. verdenskrig ikke overlevede koncentrationsopholdet i Tyskland.  

Der var tale om malermester Alfred Kamp Larsen, kommunebogholder Henry Ejnar Nielsen og medhjælper Peter Marker.

Mindelunden blev på initiativ af lokale borgere renoveret for ca. 20 år siden og henstår altid smukt velplejet forestået af kirkegårdens personale.

Apriludgaven af foreningens medlemsblad er nu udsendt til medlemmerne.

Bladet omfatter information v/formanden

Erik Larsens artikel om landsbyen "Waldbye"

Skoledreng i Helsinge i 1940ér v/Ole Blåkilde

Finn Klitgaard´s artikel "Det krævede sin mand at være sognefoged".

God læselyst

Medlemsinformation februar 2021

Bestyrelsen afventer fortsat, at forsamlingsrestriktionerne ændres i retning af, at vi kan afholde en ordinær generalforsamling. Jfr. Foreningens vedtægter skal det ske i januar kvartal – om dette kan lade sig gøre, må den nærmeste tid vise.

I december fik alle medlemmerne leveret årets sidste medlemsblad samt et eksemplar af Museum Nordsjælland årbog Alle tiders Nordsjælland. Sidstnævnte indgår i den levering, som foreningen yder med 3 årlige medlemsblade + museets årbog.

I december-medlemsbladet bragte vi den sidste af ialt 3 artikler om Zoneredningskorpset med familien Olsen i Helsinge, ligesom Anita Olsen, Tisvildeleje, havde en artikel om hendes juleerindringer som barn.

Forsamlingsrestriktionerne har medført, at vores sædvanlige aktiviteter hen over året 2020 har været stillet i bero. Men når forholdene igen er til det, så er bestyrelsen klar med udmeldinger.

Bestyrelsesarbejdet har absolut ikke ligget stille trods nedlukninger af arrangementer. Siden i september 2020 har vi i samarbejde med Gribskov Arkiv, Græsted Lokalhistoriske Forening og Museumsforeningen for Gilleleje og Omegn kørt et fællesprojekt med granskning af tilstedeværende arkivalier om lokalområdernes elektricitetsforsyninger igennem årene. Her må man sande, at arkivets tilstedeværelse beviser sit værd, og igennem de spændende arkivalier er det muligt at se, hvorledes lokalsamfundet i starten af 1900-tallet og de følgende år med sognerådsformændene og lokalt fremtrædende personer gik sammen og skabte lokale jævnstrømsværker og oplandsforsynings-andelsselskaber. Ikke alene har vi glæde af nuværende arkivalier, men i forbindelse med kontakt til relevante personer oplever vi et flow af spændende dokumenter, som vi efterfølgende kan berige arkivet med. Resultaterne af vores projektsamarbejde begynder nu at vise konjunkturerne af, hvorledes vi i fællesskab og senest i 2022 kan fortælle om elektrificeringen og etablering af det "hvide lys" perioden fra 1904 - og frem til ca. 1975. En stor styrke i dette fællesprojekt er, at arkivet og de 3 foreninger er fundet sammen og har kastet arbejdsressourcer ind i granskningen af arkivalierne. Det er læring og erfaring, der lover godt for andre lokale projekter.

Næste medlemsblad forventes udsendt i april 2021.

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn ser frem til, at vi igen kan afholde arrangementer for vore medlemmer.

Hilsner fra bestyrelsen.

Kontingentbetaling 2021

Forfalder til betaling 01.02.2021 med kr. 150,- for enkeltstående medlemmer eller kr. 150,- samlet for ægtefæller.

Desværre fik vi med omdelingen af december-medlemsbladet og museumsårbogen angivet en fejl i foreningens kontonummer.

Rette kontonummer er: 1551-10160464.

Bestyrelsen

Medlemmernes mailadresser modtages meget gerne

Til brug ved udsendelse af information om forestående aktiviteter modtager vi gerne medlemmernes mailadresser.

Send Din mailadresse til foreningen via info.lofoheom@gmail.com med samtidig angivelse af navn og adresse.

På forhånd tak.

Foreningens virke

Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn støtter op om Gribskov Arkiv og bistår arkivet med frivillig arbejdskraft.

Foreningen formidler lokalhistorien gennem foredrag, byvandringer og afholdelse af lokalhistoriske aftener i lokalområderne.

Hvordan kan man blive medlem af Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn

På denne sides hovedmenu klikker du på "Om foreningen" og i den nu fremkomne undermenu klikker du på "Bliv medlem", hvorefter du følger anvisningerne der.

Foreningens medlemsblad "De syv sogne".

Udgives 3 gange årligt tilsendt medlemmerne, og bladets navn symboliserer foreningens dækningsområde svarende til sognene Vejby, Tisvilde, Ramløse, Annisse, Valby, Mårum og Helsinge.