Byvandring i Helsinge lørdag 07-09-2019

I dejligt vejr havde vi fornøjelsen at opleve et fremmøde på ca. 50 deltagere, der under vandring med pauser hørte om byens 2 første elinstallatører henholdsvis Christian Dideriksen og Harry Christensen, Arkitekt Robert Svendsen, møller Israelsen og hans mølle, det nu nedlagte oplandsforsyningsselskab Strø- og Holbo Herreders Elektricitetsselskab.

Arrangementet sluttede kl. 1600, hvor den sidste ejendom i omtale blev det tidligere "Caltex" og Falckstationen.

Helsinge Fodbold´s 100 års jubilæum 23. maj 2019

Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn bistod Helsinge Fodbold med at fremkalde de gamle minder og historier om klubbens virke siden oprettelsen pr. 23. maj 1919.

En spændende vandring, der udover at blive samlet sammen til berigelse af Gribskov Arkiv´s bestående arkivalier om klubbens historie tillige blev samlet sammen i en jubilæumsbog, der kan købes af klubben for kr. 100,-.

Annisse i 1950-erne

Med foreningens Niels Andersen og Finn Klitgaard som fortællere fik omkring 90 deltagere onsdag 6. marts 2019 en spændende aften i Annisse Forsamlingshus.

Niels viste billeder og kommenterede samme om de gamle huse og tidligere beboere i Annisse, og Finn koncentrerede sig om den gamle skole, hvor han selv havde været elev.

Vi fik flere gode tilbagemeldinger fra deltagerne, og bl.a. fik vi afsløret, hvor en for mange år siden meget vigtig kilde stadig kunne findes i Annisse.

Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn er af den opfattelse, at disse arrangementer må være tilbagevendende i Annisse Forsamlingshus, som vi iøvrigt har et rigtigt godt samarbejde med.

Byvandring i Helsinge

Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn gennemførte søndag 09-09-2018 kl. 1300 Spisekrogen, Kvickly i Helsinge en ny form for byvandring, hvor vi forsøgte os med billedvisning fra det gamle Helsinge ud fra Helsingebogen af 1945..

Willy Larsen guidede os igennem en samling af billeder, som han på fornem vis kommentere på i forhold til virksomheder, ejere og beboere.

Lokalhistorisk aften i Annisse Forsamlingshus onsdag 7/3-2018

Godt 80 overværede en spændende aften i Annisse Forsamlingshus, hvor bestyrelsesmedlem Niels Andersen bød velkommen og gav en introduktion i aftenens forløb.

Peter Hansen fortalte om tidligere folketingsmedlem Lars Pedersen og dennes svigerfar, Jens Nielsen i relation til Petershvile Avlsgård og Annisse Mølle. To mmarkante personligheder, som havde sat deres præg på lokalsamfundet.

Museumsinspektør Søren Frandsen fortalte om stub- og vandmøllernes historie og om de 2 sådanne eksemplarer og deres virke i Pibemølle.

Finn Klitgaard fortalte om sine barndomsår i perioden 1953-1956 i Pibemølle og herunder om børnene legevaner samt de forskellige virksomheder og personligheder i området.

 

Lokalhistorisk hyggeaften i Tisvilde

Ca. 70 mennesker trodsede vintermørket og fandt tirsdag 14/11-17 frem til Idrætshuset, hvor Anita og Holger Olsen havde pyntet pænt op med efterårsblade og kastanjer på bordene, ligesom Lisbeth havde brygget god kaffe samt forestået hjemmebag. Lokale John Kofoed forestod musikalsk understøttelse af diverse lokale sange, og Anita førte os igennem en lang serie af billeder fra det gamle Tisvilde og de her igennem tiderne eksisterende kroer, hoteller og sommerpensionater. 

Billedmaterialerne var hentet på Gribskov Arkiv og var tilrettet med hjælp fra Ruth.

Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn stod for den praktiske understøttelse af dette meget hyggelige og indholdsmæssigt interessante arrangement.

 

Synge-spils-arrangementer med Museum Nordsjælland

Søndagene 8/10 og 29/1017 afholdt Museum Nordsjælland synge-spils-arrangementer i henholdsvis Kultursalen i Helsinge og Gillelejehallen.

2 søndage eftermiddage med sang og musik for markering af 10 året for sammenlægningen af de 2 daværende kommuner til Gribskov Kommune.

Rene Richart agerede entatainer, Lasse Kofod stod for det musikalske bistået af 9 musikkere, medens dagens sange blev understøttet af Hammermøllens Syngepiger, kvindekoret "Mågerne" samt mandskoret "Stemmerne".

Med de omdelte sanghæfter kunne de fremmødte deltage i sangene, der bestod af diverse lokale bysange og -viser fra de forskellige lokale byer.

To fantatiske og stemningsfulde søndage eftermiddage.

Byvandring i Helsinge søndag 10. september 2017

Willy Larsen

I et herligt eftersommervejr var en godt forberedt og lystigt fortællende Willy Larsen i opgave med at guide de ca. 50 fremmødte igennem en tur fra Bytovet i gågaden, henover den tidligere markedsplads samt via Kirkegade til Nygade.

Willy kunne berette om den tidl. Centralkro, fru A.P. Olsen, Hans Andersen med øgenavnet "Fugle-Hans", aktiviteter på og beboere omkring den tidligere markedsplads, forretninger og det tidligere plejehjem i Kirkegade samt ejendomme og deres beboere i Nygade.

En rigtig spændende eftermiddag krydret med diverse anekdoter og fortællinger om personer og episoder igennem tiderne.

Stor tak til de fremmødte og ikke mindst Willy for hans store engagement.

Foredrag om de militære anlæg i Gribskov søndag 23/4-2017

Historien om de militære anlæg i Gribskov blev søndag 23. april 2017 genfortalt i Helsinge Kulturhus af arkivar Michael Ahlstrøm, Museum Nordsjælland, der var inde over den kolde krig i perioden fra 1946 efter afslutningen af 2. verdenskrig til 1991, hvor bl.a. Berlinmuren faldt.Vi hørte om Multebjerganlæggene i form af radaranlæg, Kageruplejren som understøttende funktion for radarstationen samt det utal af militære ammunitionsbunkere i Gribskov, som man i disse år er ved at fjerne. Mange tilhører havde fundet vej til aktiviteten, der levende og grundigt blev beskrevet af Michael Ahlstrøm understøttet af en stor mængde fotos og tegninger.

 

Peterhvileområdet - lokalhistorisk aften i Annisse Forsamlingshus

Annisse Forsamlingshus lagde lokaler til foreningens lokalhistoriske arrangement 23. marts 2017 om Peterhvile Teglværk og Kildevæld Mejeri.

En god aften med140 fremmødte, der fik et godt indblik i historien leveret af Ole Blåkilde, Niels Andersen og Finn Klitgaard.

Lægehuse og lægeordninger i lokalområdet

Søndag 28. oktober 2018 havde foreningen et arrangement i Kvickly i Helsinge, hvor repræsentanter fra de 3 daværende lægehuse henholdsvis doktor Lemming Christensen, Vejby, doktor Jacobsen, Vestergade i Helsinge og doktor Lindeburg, Østergade i Helsinge, fortalte om deres forældres lægepraksis og herunder dagligdagen i disse. Der var tale om tidsperioden 1934 - 1975.

Som optakt havde vi museumsinspektør Søren Frandsen, Museum Nordsjælland, til at fortælle om områdets første lægeordninger.