Generalforsamlingen 2021 - fortsat ingen afklaring

Grundet indeværende forsamlingsrestriktioner er det fortsat ikke muligt at beramme en ordinær generalforsamling.

Var oprindeligt planlagt til afholdelse lørdag 01-02-2021 kl. 1400.

Bestyrelsen følger situationen og planlægger afholdelse, såsnart det er muligt.

Lokalhistorisk arrangement i Annisse Forsamlingshus afventer forsamlingsmulighed

Foreningen har planlagt en aften med bistand af arkæolog Kjartan Langsted fra Nordsjællands Museum fortælle om middelalderlandsbyen Annisse og om opløsningen af landsbyfællesskabet i Annisse samt udflytning af landsbyens gårde.

Entre kr. 50,- inklusiv kaffe og kage.

Vi melder ud om dagen, når vi igen kan afholde arrangementer.

Foreningens medlemsblad i 2019

Foreningens bladudvalg bestående af Willy Larsen (redaktør), Erik Larsen og Finn Klitgaard, forventer medlemsbladet udsendt henholdsvis:

  • Primo april måned 
  • Primo august måned
  • Primo december måned