Bestyrelsens virke

Med stor tak herfor til Gribskov Arkiv i Græsted afholder vi vores bestyrelsesmøder her, hvor vi samtidigt kan udveksle viden og erfaring med de ansatte og frivillige samme sted. 

Endvidere får bestyrelsen stor hjælp til fremskaffelse af fotos, artikler og andre historiske værdier til brug i foreningens virke.

Udover Gribskov Arkiv indgår Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn i et samarbejde med Gilleleje Museumsforening, hvor vi på jævnligt afholdte møder udveksler viden og erfaringer til gavn for begge foreninger.