Kontingentbetaling

Årskontingent kr. 150,- forfalder til betaling i januar måned og gælder for en 12 måneders fremadrettet periode. Beløbet kr. 150,- dækker såvel enkeltstående medlemmer som ægtefæller.
Se linket her