Tisvildeaften om gårdene og deres beboere i Tisvilde og Tibirke i ældre tid

Onsdag 13-11-2019 kl. 2000 i Idrætshuset i Tisvilde er Anita Olsen klar til at fortælle om gårdene og deres beboere i Tisvilde og Tibirke. Der vises billeder af udvalgte gårde og gives fortællinger om indehavere og beboere. Sædvanligvis er der stor tilstrømning til disse arrangementer i Tisvilde, hvor Anitas lokale team står for det praktiske.

Foto til højre viser tærskning med et mobilt tærskeværk.

Entrè kr. 50,- incl. kaffe og kage.

Byvandring lørdag 7. september 2019 kl. 1400 i Helsinge

Ca. 50 var mødt op til arrangementet i dejligt vejr, hvor Willy Larsen bød velkommen start på Frederiksborgvej ud for nr. 6 (fitnesscentret). Her havde fortællingerne om byens 2 første elinstallatører. Det drejede som henholdsvis Harry Christensen og Christian Dideriksen, der i foråret 1923 begge fik autorisation under det nystartede Strø-Holbo Herreds Elektricitets Forsyning.

 

Derefter til "møllerens hus", hvor omtaltes Helsinge Mølles opførelse, drift og nedrivning. Så kom turen til nuværende og nedrevne ejendomme frem til stedet, hvor hedengangne Strø og Holbo Herreders Elektricitetsselskab havde sit hovedsæde. Det var starten på en periode, hvor det eftertragtede "hvide lys", som man dengang kaldte det elektriske lys for, kom til egnen som følge af nogle initiativrige og på tværs af kommuner og sogne samarbejdsvillige sognerådsformænd. Selskabet blev i ca. 1950 solgt til NESA, og ejendommen på Frederiksborgvej blev solgt til Helsinge-Valby kommune, der indrettede ejendommen til kommunekontor og bolig for kommunesekretæren. Vi bevægede herefter os længere ud ad Frederiksborgvej, hvor vi  og under passage af de forskellige huse og ejendomme kommer ind på, hvilke virksomheder og hvem der var ejere af disse.

Fotoet til højre er SHHE.s daværende hovedtransformatorstation på Frederiksborgvej i Helsinge og som var opført lige overfor elforsyningsselskabets administrationsbygning. Nesa leverede strømforsyningen via en 10.000 volt højspændingslinie fra Helsingør til hovedtransformatorstationen på Frederiksborgvej i Helsinge. I hovedtransformatorstatioen var der opsat målere og som SHHE så betalte sine afregninger til Nesa efter. Fra transformatortårnet var der ført 2  stk. 10.000 volt højspændingslinier ud, og disse gik henholdsvis mod syd og mod nord og leverede højspænding til 26 transformatorstationer rundt i oplandets sogne henholdsvis Tulstrup/Alsønderup i syd, Tisvildeleje og Smidstrup i nord samt Alme og Mårum i øst.

 

 

Medlemsbladet august 2019 er udsendt til medlemmerne

Foreningens august-medlemsblad

Foreningens apriludgave af medlemsbladet er udsendt til medlemmerne. Her kan man læse om Rundinsvej - hvem lagde navn til? Zoneredningskorpsen i Helsinge - andet end ambulancer og brandbiler, den grønlandske skolelærer Lars Chemnitz under ophold i Helsinge, Annisse Kirke og Kongeborg samt om "Kulfanden".

Se bladet under fanebladet Om foreningen --> Medlemsbladet

Fodboldklubben i Helsinge har 100 års jubilæum

Helsinge Fodbold kan 23. maj 2019 fejre sit 100 års foreningsjubilæum. Samme dato i 1919 stiftedes nemlig Helsinge Idrætsforening med Barbermester Bloch som første formand. Man spillede fodbold i en turnering kaldet "Turneringer for Landklubber", og udover fodboldkampe var der også diverse løbekonkurrencer f.eks. 5 kilometer og 100 meter. Det foregik søndage, hvor klubberne mødtes på skift hos hinanden, og efter dagens sportslige strabadser var det kutyme, at man afholdt en fest på den lokale kro. Således blev disse lokalt afholdt på Helsinge Kro og Hotel, ligesom sådanne arrangementer forud blev annonceret i dagspressen samt efterfølgende refereret af samme.

Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn har bidraget til at finde historien om fodboldklubben frem, og i den anledning har vi på Gribskov Arkiv fundet rigtigt meget spændende og aktuelle materialer.

Dette bekræfter, at vi alle i dagligdagen skal huske at gemme og få afleveret foreningsdokumenter til Gribskov Arkiv, for der kommer givet en lejlighed, hvor dokumenterne kan bidrage til historien.

I arkivet kunne vi se, at man stiftelsesåret indgik lejeaftale med indehaveren af "Bøgelund" om anvendelse af et markareal på nord-østsiden af Helsinge Station. Her var man indtil sommeren 1937, hvor Helsinge Idrætsforening søndag 8. august ved en stor fest for hele byen fik indviet det man kaldte for "Helsinge Idrætspark". Det blev en stor dag for byen, som samtidigt indviede sin nye flagalle, ligesom der var optog gennem byen. På stadion var der en fodboldkamp mellem københavnerklubben B93, som var i landets højeste række, og et lokalt hold med udvalgte spillere. Kampen blev ledet af landets Rigstræner (i dag kaldet landstræner), og B93 vandt 11-1. Efterfølgende var der fest på Helsinge Kro og Hotel.

Forinden indvielsen af "Helsinge Idrætspark" havde man afsøgt flere muligheder til et passende anlæg, og således havde man i 1935 indgået købsaftale med proprietær Lars Petersen, "Bøgeskovgård" om køb af 6 tønder land ved "Mølledammen" (hvor Helsingehallerne ligger i dag). Det kostede kr. 10.600, ligesom der skulle optages et lån kr. 20.000,- til etablering af baner og indkøb af en græsklipper. Helsinge-Valby Sogneråd stillede garanti for lånet, ligesom den nærliggende kommuneskole kunne anvende Helsinge Idrætspark. Flere borgere indgik aftale om årlige bidrag, og samlet blev der årligt hen over en årrække indbetalt kr. 1.000,- til afdrag på det optagne lån. De lokale entreprenører Laurits Sørensen og Martin Svendsen forestod med heste som trækkraft at regulere arealet, hvor der kunne blive 1 kampbane og 1 træningsbane.

Med ibrugtagningen af "Helsinge Idrætspark" opsagde man fra efteråret 1937 lejemålet ved Helsinge Station, og dette lejemål blev overtaget af Helsinge Skytteforening, der også gik under betegnelsen FASG og I.

Helsinge Idrætsforening og Helsinge Skytteforening blev ved en stiftende generalforsamling sammenlagt 31. oktober 1944. Den nye forening kom til at hedde Helsinge Skytte- og Idrætsforening 35. kreds, og dens formand blev Helsinge Idrætsforenings formand, H.E. Høg. Det er den forening, som vi i dag kender med bogstaverne HSI.

I 1951 indvies klubhuset opført af foreningens medlemmer. Det er det hus, som vi i dag stadig kalder klubhuset. Fra et skur uden indlagt vand og med plads til kun et hold for omklædning stod man nu med en bygning indeholdende 2 separate omklædningsrum med bruserum, boldrum, køkken og mødelokale, ligesom der i kælderen er depotrum og skydebane.

Næste byggeri på anlægget var opførelsen af Helsingehallen, der efter godkendelser og økonomien på plads blev opført med 15.000 frivillige arbejdstimer. En af de økonomiske hjørnesten var afholdelse af pinsefester, hvor autoforhandler Anton Hvam og autolakerer Børge Askly stillede deres bygningsanlæg på Frederiksborgvej i Helsinge. Her blev der i årene 1963, 1964 og 1965 afholdt store indsamlingsfester, medens man i 1965 afholdt pinsefesten i den endnu ikke færdigbyggede Helsingehal. Samlet set en såvel dengang som i dag stor bedrift, hvor Helsinge Skytte- og Idrætsforeninger indgik samarbejde med byens øvrige foreninger og flere af omegnens idrætsforeninger, som bidrog med arbejdskraft. Der blev samlet set kun betalt kr. 31.000 til arbejdskraft på nogle specifikt faglige områder ud af en samlet byggesum på kr. 700.000,-. Lørdag 5. oktober var der arrangeret 1. spadestik, der blev foretaget af Stiftamtmand Sauerbrey, sognerådsformand Christian Grønkjær og haludvalgsformand Børge Askly. Inden dette var der optog igennem byen startende ved Helsinge Station med fanebærer, fodboldspillere samt byens og omegnens entreprenører. På ladet af vognmand Anders Nielsens lastbil var placeret Det Danske Stålvalseværks uniformerede 20 mands orkester, der spillede såvel under kørslen igennem byen som på idrætspladsen. Helsingehallen blev taget i brug 30. august 1966 og indviet ved en fest 5. november samme år, og her udtalte landsformanden for De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger, at han ville udbbrede viden samarbejdet og resultatet i Helsinge til landets øvrige foreninger.

I 2007 besluttede fodboldafdelingen på en generalforsamling, at man fremover hedder Helsinge Fodbold. Klubbben afholder reception i hal 1 på jubilæumsdagen torsdag 23. maj i tidsrummet 1630-1900. Endvidere er der lørdag 25. maj kl. 1000 arrangeret optog igennem byen med Helsingør Pigegarde, fodboldspillere og andre sportsgrene fra HSI. Optoget går fra Helsinge Stadion ad Idrætsvej, Vestergade, Gågaden, Gadekærsvej, Nygade, Nordre Parkvej, Parkvænget, Helsingegården (ophold), Skolegade, Boagervej og via Idrætsvej retur til stadion, hvor der kl. 1200 er Sjællandsseriefodbold kl. 1200.

Annisse i 1950-erne

Onsdag aften 6/3-19 var vi i Annisse Forsamlingshus, hvor 70 overværede 2 spændende indlæg om "Annisse i 1950.erne" og "skolegangen i Annisse gamle skole". Niels Andersen stod for det første  indlæg og gav os med billedvisninger og egne kommentarer et godt indblik i tiden den gang med forretninger, håndværkere og idrætsforening. Efter en pause med kaffe og kage tog Finn Klitgaard over med indlægget om den gamle skole i Annisse, hvor han anvendte en gammel film om skolen og billeder fra Lokalhistorisk Arkiv. Foreningen siger tak til forsamlingshuset for det gode samarbejde - og vi tænker, at det efterhånden er en fast tradition med disse årlige arrangementer i Annisse.

 

Medlemmernes mailadresser modtages meget gerne

Til brug ved udsendelse af information om forestående aktiviteter modtager vi gerne medlemmernes mailadresser.

Send Din mailadresse til foreningen via info.lofoheom@gmail.com med samtidig angivelse af navn og adresse.

På forhånd tak.

 • Lokalhistorisk eftermiddag om den daværende lægeordning og lægehusene i lokalområdet i perioden 1934 - ca. 1975

  Kvicklys cafeteria dannede søndag 28.10.2018 rammen for et lokalhistorisk arrangement om den første lægeordning i lokalområdet samt fortællinger af repræsentanter fra de 3 lokale lægehuse henholdsvis Lemming Christensen i Vejby samt doktor Jacobsen og doktor Lindeburg i Helsinge.

  Efterkommere af de 3 daværende lægehuse, Hans Lemming Christensen, Jørgen Jacobsen og Boye Lindeburg, fortalte om deres fædres lægepraksis.

  Som optakt havde museumsinspektør Søren Frandsen, Museum Nordsjælland, et indlæg om den første lægeordning og lægeordningerne i lokalområdet frem til ca. 1970.

  Det viste foto er den oprindelige ejendom Vestergade 17, som blev opført som byens lægehus og hvor doktor Jacobsen havde sin praksis i perioden ca. 1940 - 1970. Huset brændte en januarnat i 2002, og blev genopført i sin nuværende stil og stadig i virke som lægehus.

  50 personer havde fundet vej til arrangementet.

 • Byvandring og galopkringle søndag 9/9-2018 i Kvickly

  Søndag 9/9-18 havde Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn kaldt til "byvandring og galopkringle" i Kvickly i Helsinge, hvor ca. 60 personer var mødt op.
  Willy Larsen havde samlet fotos og materialer fra bl.a. Helsingebogen fra 1945 skrevet af kommunesekretær Nielsen.
  Det blev til op imod 70 fotovisninger, hvor Willy fortalte om byens huse, borgere og virksomheder.
  Det viste foto er med byens postbude i år 1906 fotograferet i Østergade foran det daværende posthus.

 • Ordinær generalforsamling 2019

  Lokalhistorisk Forening afholdt lørdag 26/1-2019 i Kvickly i Helsinge.

  Bestyrelsesmedlemmerne Aase Bomholdt, Willy Larsen og Poul Erik Thomsen blev alle genvalgt.

  Efter generalforsamlingen var der en god dialog om foreningens fremtidige muligheder.

Foreningens virke

Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn støtter op om Gribskov Arkiv og bistår arkivet med frivillig arbejdskraft.

Foreningen formidler lokalhistorien gennem foredrag, byvandringer og afholdelse af lokalhistoriske aftener i lokalområderne.

Hvordan kan man blive medlem af Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn

På denne sides hovedmenu klikker du på "Om foreningen" og i den nu fremkomne undermenu klikker du på "Bliv medlem", hvorefter du følger anvisningerne der.

Foreningen vil gerne have medlemmernes mailadresser

I den hensigt at letteregøre kommunikationen skal bestyrelsen for Lokalhistoristorisk Forening for Helsinge og Omegn opfordre foreningens medlemmer til at indsende sine mailadresser.

Dette kan ske til foreningens hovedmailadresse: info.lofoheom@gmail.com 

På forhånd tak.

Foreningens medlemsblad "De syv sogne".

Udgives 3 gange årligt tilsendt medlemmerne, og bladets navn symboliserer foreningens dækningsområde svarende til sognene Vejby, Tisvilde, Ramløse, Annisse, Valby, Mårum og Helsinge.

Medlemskontingentbetaling for år 2019

Du kan fra 1. januar betale kontingent for år 2019.

Regnr. 1551 og kontonummer 10160464.

Husk at skrive dit indbetalernavn (betaling fra).

Er du i tvivl om indbetaling, kan du forespørge via en mail sendt til foreningens hovedmailadresse

Info.lofoheom@gmail.com 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen